PN-M-42064:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Wzmacniacze mocy sygnałów w liniach przesyłowych pneumatycznych -- Wymagania i badania

Zakres

Ustalono wymagania metrologiczne, konstrukcyjne, środowiskowe i użytkowe oraz zasady pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań pełnych i niepełnych, sposób kontroli jakości oraz opis badań poszczególnych rodzajów badań objętych programem i sposób dokonywania oceny wyników badań. Zamieszczono 2 tablice

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42064:1982 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Wzmacniacze mocy sygnałów w liniach przesyłowych pneumatycznych -- Wymagania i badania
Data publikacji 22-06-1982
Data wycofania 06-04-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ICS 25.040.40