PN-M-42052:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy pneumatyczne do operacji matematycznych -- Wymagania i badania

Zakres

Podano określenia pojęć specjalistycznych (13). Ustalono wymagania metrologiczne, konstrukcyjne i środowiskowe oraz dotyczące pakowania, przechowywania i transportu. Podano program badań pełnych i niepełnych, opis poszczególnych rodzajów badań objętych programem oraz sposób dokonywania oceny i udokumentowania wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-42052:1981 - wersja polska
Tytuł Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy pneumatyczne do operacji matematycznych -- Wymagania i badania
Data publikacji 14-08-1981
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Zastępuje PN-M-42052:1976 - wersja polska
ICS 17.120.01, 23.080, 23.160, 25.040.40, 53.020.20