PN-M-40143:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12815:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Podano podział na 2 kategorie urządzeń oraz terminy i definicje 15 pojęć. Ustalono wymagania techniczne dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń i wyposażenia. Podano symbole literowe (30) wielkości występujących w badaniach. Podano zasady, metody, wytyczne ogólne, rodzaje aparatury oraz sposoby przeprowadzenia badań. Zamieszczono 4 rysunki i 2 tablice oraz informacje dotyczące charakterystyki paliw stałych stosowanych w domowych urządzeniach grzewczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-40143:1986 - wersja polska
Tytuł Domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 06-12-1986
Data wycofania 09-08-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
ICS 97.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 12815:2002 - wersja angielska