PN-M-34451:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 303-1:2000 - wersja polska

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Kotły grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50 kW -- Ogólne wymagania i badania techniczne

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące materiałów, tolerancji i odchyłek wymiarów i masy, wykonania i cechowania kotłów ogrzewczych. Podano program badań pełnych i niepełnych oraz opis poszczególnych rodzajów badań. Ustalono również zasady i warunki pakowania, przechowywania i transportu kotłów.

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-34451:1990 - wersja polska
Tytuł Kotły grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50 kW -- Ogólne wymagania i badania techniczne
Data publikacji 28-06-1990
Data wycofania 22-12-2000
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ICS 27.060.30
Zastąpiona przez PN-EN 303-1:2000 - wersja polska