PN-M-02168-01:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 22768-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez tolerancji indywidualnych

Zakres

Określono tolerancje ogólne wymiarów przedmiotów metalowych wykonanych metodą obróbki skrawaniem lub formowanych z blachy. Podano cztery klasy tolerancji ogólnych wymiarów liniowych i kątowych nie mających indywidualnie podanych tolerancji. Ustalono wartości odchyleń granicznych dla każdej z klas oraz oznaczenia tolerancji ogólnej na rysunkach. Podano sposób postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-02168-01:1991 - wersja polska
Tytuł Tolerancje ogólne -- Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez tolerancji indywidualnych
Data publikacji 31-12-1991
Data wycofania 19-04-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza ISO 2768-1:1989 [IDT]
ICS 17.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 22768-1:1999 - wersja polska