PN-M-02106:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Podstawy zamienności -- Układ tolerancji i pasowań -- Pola tolerancji i odchyłki graniczne wymiarów powyżej 3150 do 10000 mm

Zakres

Podano pola tolerancji normalne wybrane z układu tolerancji wg PN-89/M-02103 oraz ustalono zasady i wytyczne tworzenia pasowań, otworów i wałków o średnicach nominalnych w zakresie powyżej 3150 do 10000 mm. Podano odchyłki graniczne odpowiadające ustalonym w normie polom tolerancji. Zamieszczono również postanowienia dotyczące pól tolerancji uzupełniających

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-02106:1991 - wersja polska
Tytuł Podstawy zamienności -- Układ tolerancji i pasowań -- Pola tolerancji i odchyłki graniczne wymiarów powyżej 3150 do 10000 mm
Data publikacji 10-06-1991
Data wycofania 07-11-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Zastępuje PN-M-02107:1977 - wersja polska
ICS 17.040.10