PN-M-01002-04:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Podstawowe pojęcia w obróbce wiórowej i ściernej -- Siły, energia i moc

Zakres

Przedmiotem normy są terminy i definicje podstawowych pojęć związanych z obróbką skrawaniem i obróbką ścierną. Przedmiotem tej części normy jest zdefiniowanie terminów stosowanych dla sił, energii i mocy związanych z obróbką wiórową. Powinno się korzystać z niej łącznie z częścią 1 normy, zawierającą postanowienia ogólne.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-01002-04:1992 - wersja polska
Tytuł Podstawowe pojęcia w obróbce wiórowej i ściernej -- Siły, energia i moc
Data publikacji 31-12-1992
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Wprowadza ISO 3002-4:1984 [IDT]
Zastępuje PN-M-01020:1964 - wersja polska
ICS 01.040.25, 25.020