PN-L-01463:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Rurociągi -- Identyfikacja

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące systemu identyfikacji, którego celem jest informowanie, przez naniesienie odpowiednich znaków, o funkcji lub zawartości zespołów przewodów rurowych sztywnych, stosowanych w instalacjach lotniczych lub kosmicznych, z wyłączeniem przewodów i złączy silników lotniczych, które znajdują się w systemach zabudowy silników lub prowadzą do punktów połączeń z instalacją zasilania. Niniejsze wymagania mogą być także stosowane do przewodów giętkich. Celem systemu jest właściwe rozpoznawanie instalacji przy minimalnej liczbie znaków.
UWAGA: Oznakowania identyfikacyjne nie mogą wpływać ujem¬nie na chemiczne lub mechaniczne własności rur lub przewodów giętkich.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-L-01463:1992 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Rurociągi -- Identyfikacja
Data publikacji 18-11-1992
Data wycofania 17-12-2012
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza ISO 12:1987 [IDT]
ICS 49.080