PN-L-01255-05:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metody badań przezroczystych materiałów do szklenia statków powietrznych -- Oznaczanie współczynnika przepuszczania światła

Zakres

Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest oznaczanie (pomiar) współczynnika przepuszczania światła materiałów przezroczystych w obszarze widzialnym przy zastosowaniu fotometru z określonym źródłem światła i odbiornikiem fotoelektrycznym, którego czułość widmowa odpowiada czułości oka ludzkiego.Ze względu na to, że badane materiały są najczęściej bezbarwne, dopuszcza się odstępstwa od założonych w badaniu warunków idealnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-L-01255-05:1991 - wersja polska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- Metody badań przezroczystych materiałów do szklenia statków powietrznych -- Oznaczanie współczynnika przepuszczania światła
Data publikacji 17-12-1991
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 2155-5:1989 [IDT]
ICS 49.025.99