PN-J-41001:1961 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii -- Kobalt-60

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-J-41001:1961 - wersja polska
Tytuł Zamknięte źródła promieniowania gamma do radiografii -- Kobalt-60
Data publikacji 06-07-1961
Data wycofania 09-11-1966
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
ICS 17.240