PN-J-01101:1970 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-J-01003-07:1975 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej -- Laboratoryjne urządzenia do pomiarów promieniowania jonizujacego -- Nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy są nazwy i określenia dotyczące laboratoryjnych urządzeń do pomiarów promieniowania jądrowego,należących do grup 12 i 13 wg BN-64/3400-01.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-J-01101:1970 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektroniczne dla techniki jądrowej -- Laboratoryjne urządzenia do pomiarów promieniowania jonizujacego -- Nazwy i określenia
Data publikacji 06-07-1970
Data wycofania 01-01-1976
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Zastępuje PN-J-01101:1964 - wersja polska
ICS 01.040.27, 27.120.99
Zastąpiona przez PN-J-01003-07:1975 - wersja polska