PN-J-01003-14:1976 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Technika reaktorowa

Zakres

Przedmiotem normy są podstawowe nazwy i określenia z zakresu reaktorów jądrowych, ich części składowych i współpracujących z nimi urządzeń oraz charakterystyk i parametrów pracy tych reaktorów.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-J-01003-14:1976 - wersja polska
Tytuł Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Technika reaktorowa
Data publikacji 23-09-1976
Data wycofania 17-01-2006
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Zastępuje PN-J-01105:1971 - wersja polska
ICS 01.040.27, 27.120.01