PN-J-01003-06:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Odpady promieniotwórcze

Zakres

Przedmiotem normy są nazwy i określenia dotyczące odpadów promieniotwórczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-J-01003-06:1974 - wersja polska
Tytuł Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Odpady promieniotwórcze
Data publikacji 17-04-1974
Data wycofania 29-06-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
ICS 01.040.13, 13.030.30