PN-J-01003-04:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Źródła promieniotwórcze

Zakres

Przedmiotem normy są nazwy i określenia dotyczące produkcji, użytkowania i kontroli źródeł promieniotwórczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-J-01003-04:1984 - wersja polska
Tytuł Technika jądrowa -- Nazwy i określenia -- Źródła promieniotwórcze
Data publikacji 21-05-1984
Data wycofania 29-06-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Zastępuje PN-J-01003-04:1973 - wersja polska
ICS 01.040.27, 27.120.30