PN-ISO/IEC ISP 10613-3:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil RA -- Przekaźnikowa usługa sieciowa bezpołączeniowa -- Wymagania zależne od podsieci LAN CSMA/CD, zależne od medium LAN

Zakres

Określono zestaw norm podstawowych OSI, które wspólnie zapewniają sieciową funkcję przekaźnikową dla usługi sieciowej bezpołączeniowej. Określono wymagania, które dotyczą jednostki współpracującej dołączonej do podsieci LAN zgodnie z metodą dostępu CSMA/CD. Ma to zastosowanie tylko do komunikacji poprzez te podsieci, które są sieciami LAN, wykorzystującymi normę ISO/IEC dotyczącą metody dostępu CSMA/CD

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10613-3:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil RA -- Przekaźnikowa usługa sieciowa bezpołączeniowa -- Wymagania zależne od podsieci LAN CSMA/CD, zależne od medium LAN
Data publikacji 16-07-2001
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10613-3:1994 [IDT], EN ISP 10613-3:1996 [IDT]
ICS 35.100.05