PN-ISO/IEC ISP 10612-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil RD -- Przekazywanie usługi MAC z wykorzystaniem transparentnego mostkowania -- Część 4: Profil RD51.51 (CSMA/CD LAN - CSMA/CD LAN)

Zakres

Uwzględniono systemy końcowe związane ze środowiskiem współdziałania systemów otwartych. W normie podano powiązania z normami OSI, które wspólnie zapewniają funkcję przekazywania usługi MAC. Określono wymagania dotyczące profilu RD51.51 odnoszące się do współpracującego elementu, który jest przyłączony do podsieci zgodnej z CSMA/CD LAN i przekazuje do innej podsieci tego samego typu

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10612-4:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil RD -- Przekazywanie usługi MAC z wykorzystaniem transparentnego mostkowania -- Część 4: Profil RD51.51 (CSMA/CD LAN - CSMA/CD LAN)
Data publikacji 13-12-2001
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10612-4:1995 [IDT], EN ISP 10612-4:1996 [IDT]
ICS 35.100.05