PN-ISO/IEC 9798-4:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Uwierzytelnianie podmiotów -- Mechanizmy wykorzystujące kryptograficzną funkcję kontrolną

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące mechanizmów wykorzystujących kryptograficzną funkcję kontrolną. Mechanizmy te używają zmiennych w czasie parametrów takich jak: znaczniki czasu, numery kolejne lub liczby losowe, aby zapobiec powtórnej akceptacji tych samych informacji uwierzytelniających w późniejszym czasie. Przykłady kryptograficznych funkcji kontrolnych są podane w załączniku C

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9798-4:1997 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Uwierzytelnianie podmiotów -- Mechanizmy wykorzystujące kryptograficzną funkcję kontrolną
Data publikacji 12-03-1997
Data wycofania 24-05-2005
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 9798-4:1995 [IDT]
ICS 35.030