PN-ISO/IEC 9796-2:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości -- Część 2: Mechanizmy oparte na faktoryzacji liczb całkowitych

Zakres

Określono trzy schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości, z których dwa są deterministyczne (nierandomizowane), a jeden jest randomizowany. Bezpieczeństwo wszystkich trzech schematów oparto na trudności faktoryzacji dużych liczb. Określono zakres zastosowania podanych schematów do całkowitego albo do częściowego odzyskania wiadomości. Zdefiniowano 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9796-2:2005 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Schematy podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości -- Część 2: Mechanizmy oparte na faktoryzacji liczb całkowitych
Data publikacji 12-04-2005
Data wycofania 05-09-2016
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 9796-2:2002 [IDT]
ICS 35.030