PN-ISO/IEC 9594-8:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Katalog: schematy certyfikatów kluczy publicznych i certyfikatów atrybutywnych

Zakres

Zdefiniowano schemat dla certyfikatów kluczy publicznych, zawierających specyfikację obiektów danych używanych do reprezentowania samych certyfikatów, a także powiadomień unieważniających dla wydanych certyfikatów, którym dłużej nie należy już ufać. Zdefiniowano także schemat dla certyfikatów atrybutywnych, zawierających specyfikację obiektów danych używanych do reprezentowania samych certyfikatów, a także powiadomień unieważniających dla wydanych certyfikatów, którym dłużej nie należy już ufać. Zdefiniowano także obiekty informacyjne, które przechowują w Katalogu obiekty PKI i PMI oraz porównują prezentowane wartości z wartościami przechowywanymi. Zdefiniowano również schemat dla zapewnienia usług uwierzytelnienia przez Katalog jego użytkownikom. Zamieszczono definicje 54 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO/IEC 9594-8:2006 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Katalog: schematy certyfikatów kluczy publicznych i certyfikatów atrybutywnych
Data publikacji 21-09-2006
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 164
Grupa cenowa XC
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 9594-8:2001 [IDT], ISO/IEC 9594-8:2001/Cor 2:2002 [IDT], ISO/IEC 9594-8:2001/Cor 1:2002 [IDT]
ICS 35.100.70