PN-ISO/IEC 9506-2:1994/A1:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Systemy automatyki przemysłowej -- Specyfikacja komunikatów w procesie wytwarzania -- Specyfikacja protokołu -- Wymiana danych

Zakres

Zmieniono rozdziały, podrozdziały oraz punkty: 7.5.2, 7.5.4, 8.2, 9.4, 9.6, 17.3, 17.8, 17.11, 18.3, 19; dodano nowy rozdział 20 (Protokół wymiany danych)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9506-2:1994/A1:1996 - wersja polska
Tytuł Systemy automatyki przemysłowej -- Specyfikacja komunikatów w procesie wytwarzania -- Specyfikacja protokołu -- Wymiana danych
Data publikacji 25-11-1996
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza ISO/IEC 9506-2:1990/Amd 1:1993 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.240.50