PN-ISO/IEC 9506-1:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Systemy automatyki przemysłowej -- Specyfikacja komunikatów w procesie wytwarzania -- Definicja usługi

Zakres

Określono Specyfikację Komunikatów w Procesie Wytwarzania w ramach warstwy aplikacji OSI w kategoriach modelu abstrakcyjnego, który definiuje: interakcje między użytkownikami usługi; zewnętrznie widoczną funkcjonalność implementacji, w formie wymagań proceduralnych związanych z wykonaniem żądań usługi; akcje prymitywu i zdarzeń usługi; dane parametru związane z każdą akcją prymitywu i zdarzeniem; oraz powiązania między nimi, a także ważne sekwencje tych akcji i zdarzeń. Usługa zdefiniowana w normie jest dostarczana zgodnie z protokółem Specyfikacji Komunikatów w Procesie Wytwarzania

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9506-1:1994 - wersja polska
Tytuł Systemy automatyki przemysłowej -- Specyfikacja komunikatów w procesie wytwarzania -- Definicja usługi
Data publikacji 23-12-1994
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 315
Grupa cenowa XG
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza ISO/IEC 9506-1:1990 [IDT], EN 29506-1:1993 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.240.50
Elementy dodatkowe PN-ISO/IEC 9506-1:1994/A1:1996P