PN-ISO/IEC 7813:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Karty identyfikacyjne -- Karty transakcji finansowych

Zakres

Zdefiniowano charakterystyki fizyczne, struktury danych i informacyjną zawartość kart używanych w transakcjach finansowych. Opisano graficzny układ każdego elementu, techniki zapisu, systemy numerowania i procedury rejestracji, lecz nie podano wymagań bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7813:2006 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Karty transakcji finansowych
Data publikacji 29-06-2006
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7813:2001 [IDT]
ICS 35.240.15