PN-ISO/IEC 7810:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC 7810:2006 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Karty identyfikacyjne -- Charakterystyki fizyczne

Zakres

Podano definicję karty identyfikacyjnej. Określono wymiary znormalizowanych typów kart identyfikacyjnych, materiały z których są one wykonywane oraz wymagania dotyczące odporności karty na wpływy środowiska zewnętrznego (wytrzymałość mechaniczna, palność, odporność na chemikalia oraz wpływ temperatury, wilgotności i światła) i własnych cech karty (toksyczność, przepuszczalność światła i inne)

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO/IEC 7810:1997/Ap1:2002P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7810:1997 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Charakterystyki fizyczne
Data publikacji 20-03-1997
Data wycofania 30-06-2006
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7810:1995 [IDT]
ICS 35.240.15
Zastąpiona przez PN-ISO/IEC 7810:2006 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-ISO/IEC 7810:1997/Ap1:2002P