PN-ISO/IEC 6937:2004 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Zestaw kodowanych znaków graficznych do komunikacji tekstowej -- Alfabet łaciński

Zakres

Wyspecyfikowano repertuar znaków graficznych i ich reprezentacje kodowe do stosowania w komunikacji tekstowej, w odniesieniu tylko do tekstów tworzonych ze znaków. Specyfikacje oparto na kodowaniu 8-bitowym; dodatkowo określono 7-bitowy kod dla zestawu znaków. Ponadto przedstawiono: opis metody ustalania krótkiego identyfikatora dla każdego znaku, opis stosowania nie przesuwających znaków diakrytycznych w połączeniu z literami podstawowych znaków alfabetu łacińskiego, opis wykorzystywania znaków alfabetu łacińskiego w różnych językach i alternatywną reprezentację kodową repertuaru bez użycia nie przesuwających znaków diakrytycznych. Zdefiniowano 18 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 6937:2004 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Zestaw kodowanych znaków graficznych do komunikacji tekstowej -- Alfabet łaciński
Data publikacji 07-04-2004
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 6937:2001 [IDT]
ICS 35.040.10