PN-ISO/IEC 2382-16:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Technika informatyczna -- Terminologia -- Teoria informacji

Zakres

Ułatwia komunikację międzynarodową w dziedzinie przetwarzania informacji. Podano wybrane angielskie i polskie terminy oraz ich definicje w głównych dziedzinach przetwarzania danych z uwzględnieniem najważniejszych procesów i typów używanych jednostek, reprezentacji, organizacji i operowania danymi, programowania i obsługi urządzeń przetwarzających dane, jednostek wejścia i wyjścia, a także urządzeń peryferyjnych oraz pewnych dziedzin zastosowań

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 2382-16:2000 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Terminologia -- Teoria informacji
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 15-11-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 2382-16:1996 [IDT]
Zastępuje PN-T-01016-16:1991 - wersja polska
ICS 01.040.35, 35.020