PN-ISO/IEC 18014-3:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Usługi znacznika czasu -- Część 3: Mechanizmy tworzenia tokenów wiązanych

Zakres

Opisano ogólny model tworzenia tokenów wiązanych na potrzeby usługi znacznika czasu, podstawowe komponenty używane do budowania tego typu usług, zdefiniowano struktury danych używane podczas interakcji z tego typu usługą. Podano 12 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 18014-3:2006 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Usługi znacznika czasu -- Część 3: Mechanizmy tworzenia tokenów wiązanych
Data publikacji 04-04-2006
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 18014-3:2004 [IDT]
ICS 35.030