PN-ISO/IEC 15938-4:2008/A1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 4: Dźwięk

Zakres

Zdefiniowano typy AudioD i AudioDS, stanowiące podstawowe narzędzia służące do obsługi sygnałów wielokanałowych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 15938-4:2008/A1:2009 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 4: Dźwięk
Data publikacji 30-12-2009
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 288, Multimediów
Wprowadza ISO/IEC 15938-4:2002/Amd 1:2004 [IDT]
ICS 35.040.40