PN-ISO/IEC 15938-1:2005 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 1: Systemy

Zakres

Zdefiniowano interfejs opisu zawartości multimediów, specyfikując zestaw interfejsów na poziomach od systemowego do aplikacyjnego, które umożliwiają różnym systemom wymianę informacji multimedialnej. Opisano architekturę systemów, język dla rozszerzeń i konkretnych zastosowań, narzędzi opisu w dziedzinach fonii i wideo, a także narzędzia niespecyficzne dla tych dziedzin. Zamieszczono 48 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO/IEC 15938-1:2005/AC1:2019-04E
View FilePN-ISO/IEC 15938-1:2005/AC2:2019-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 15938-1:2005 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 1: Systemy
Data publikacji 02-09-2005
Liczba stron 92
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 288, Multimediów
Wprowadza ISO/IEC 15938-1:2002 [IDT]
ICS 35.040.40
Elementy dodatkowe PN-ISO/IEC 15938-1:2005/A2:2018-07E, PN-ISO/IEC 15938-1:2005/A1:2018-06E, PN-ISO/IEC 15938-1:2005/AC2:2019-05E, PN-ISO/IEC 15938-1:2005/AC1:2019-04E