PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny

Zakres

Zdefiniowano kryteria, określane mianem Wspólnych Kryteriów, które mogą być używane jako podstawa oceny właściwości zabezpieczeń produktów i systemów teleinformatycznych. Poruszono w nich zagadnienia ochrony informacji przed nieupoważnionym ujawnieniem, modyfikacją lub utratą dostępności. Skoncentrowano się w nich na zagrożeniach dla informacji powstających wskutek działalności ludzkiej, zarówno celowej, jak i przypadkowej. Podano 63 terminy i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO/IEC 15408-1:2002/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny
Data publikacji 12-08-2002
Data wycofania 28-11-2014
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 15408-1:1999 [IDT]
ICS 35.030
Elementy dodatkowe PN-ISO/IEC 15408-1:2002/Ap1:2010P