PN-ISO/IEC 14762:2010 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES)

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego wyrobów i systemów tworzących domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES), uniwersalne systemy magistralowe, których funkcje są zdecentralizowane, rozproszone i powiązane ze sobą za pośrednictwem wspólnego procesu komunikacyjnego

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 14762:2010 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES)
Data publikacji 30-11-2010
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza ISO/IEC 14762:2009 [IDT]
ICS 35.200