PN-ISO/IEC 14495-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Technika informatyczna -- Bezstratna i prawie bezstratna kompresja obrazów statycznych ze skalą intensywności -- Część 1: Metody podstawowe

Zakres

Określono zbiór bezstratnych (z zachowaniem informacji na poziomie pojedynczego bitu) i prawie bezstratnych (gdzie błąd rekonstrukcji każdej próbki jest ograniczony definiowaną wstępnie wartością) metod kompresji służących do zakodowania wielopoziomowych, ze skalą szarości lub kolorowych, cyfrowych obrazów statycznych. Określono proces przetwarzania źródłowych danych obrazowych na skompresowane dane obrazowe, proces przetwarzania skompresowanych danych obrazowych na rekonstruowane dane obrazowe, zakodowane reprezentacje skompresowanych danych obrazowych. Wskazano sposoby praktycznego wykorzystania tych procesów. Podano 79 definicji terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 14495-1:2004 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Bezstratna i prawie bezstratna kompresja obrazów statycznych ze skalą intensywności -- Część 1: Metody podstawowe
Data publikacji 05-11-2004
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 288, Multimediów
Wprowadza ISO/IEC 14495-1:1999 [IDT]
ICS 35.040.30