PN-ISO/IEC 11770-2:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Zarządzanie kluczami -- Mechanizmy z zastosowaniem technik symetrycznych

Zakres

Określono mechanizmy ustanawiania klucza z zastosowaniem symetrycznych technik kryptograficznych. Poza ustanawianiem klucza, celami takich mechanizmów mogą być jednostronne lub wzajemne uwierzytelniania komunikujących się podmiotów. Dalszymi celami mogą być: weryfikacja integralności ustanowionego klucza lub jego potwierdzenie. Ta część normy zajmuje się trzema środowiskami ustanawiania klucza: Punkt-Punkt, Centrum Dystrybucji Kluczy (KDC) i Centrum Translacji Kluczy (KTC). Opisano wymaganą zawartość wiadomości, która niesie materiał kluczowy lub jest potrzebna do zdefiniowania warunków, pod którymi ów materiał może być ustanowiony

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 11770-2:1998 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Zarządzanie kluczami -- Mechanizmy z zastosowaniem technik symetrycznych
Data publikacji 28-12-1998
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 11770-2:1996 [IDT]
ICS 35.030