PN-ISO/IEC 11694-2:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Karty identyfikacyjne -- Karty optyczne -- Metoda zapisu liniowego -- Wymiary i rozmieszczenie dostępnego obszaru optycznego

Zakres

Zdefiniowano wymiary i rozmieszczenie dostępnego obszaru optycznego na kartach optycznych, wykorzystujących metodę zapisu liniowego

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 11694-2:1999 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Karty optyczne -- Metoda zapisu liniowego -- Wymiary i rozmieszczenie dostępnego obszaru optycznego
Data publikacji 28-01-1999
Data wycofania 01-09-2015
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 11694-2:1995 [IDT]
ICS 35.240.15