PN-ISO/IEC 11458:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Technika informatyczna -- Systemy mikroprocesorowe -- Międzykasetowa magistrala kablowa VICbus

Zakres

Zdefiniowano standardową magistralę kablową przeznaczoną do łączenia wielu urządzeń, zarówno opartych o systemy z magistralą płytową, takich jak IEC 821 VME jak i aparatury autonomicznej. Określono charakterystyki elektryczne magistrali kablowej, protokoły, w których definiowano współdziałanie urządzeń dołączonych do magistrali VIC, mechanizmy niezbędne do tworzenia odpornych na błędy systemów o wielu urządzeniach oraz podano niezbędne definicje, terminologię i dodatkowe informacje przeznaczone do pełnego opisu protokołów VIC oraz innych mechanizmów

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 11458:1998 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Systemy mikroprocesorowe -- Międzykasetowa magistrala kablowa VICbus
Data publikacji 28-12-1998
Data wycofania 05-09-2014
Liczba stron 89
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza ISO/IEC 11458:1993 [IDT]
ICS 35.160