PN-ISO/IEC 11159:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 11159:1999 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Technika informatyczna -- Urządzenia biurowe -- Minimum informacji, które powinny zawierać karty danych technicznych -- Maszyny do kopiowania

Zakres

Przedstawiono maszyny do kopiowania, działające w warunkach biurowych, nie wymagające specjalnie wyposażonych pomieszczeń lub specjalnie przeszkolonych operatorów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 11159:1996 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Urządzenia biurowe -- Minimum informacji, które powinny zawierać karty danych technicznych -- Maszyny do kopiowania
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 13-09-1999
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 11159:1992 [IDT], EN ISO/IEC 11159:1996 [IDT]
Zastępuje PN-F-94023:1993 - wersja polska
ICS 37.100.10, 91.140.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 11159:1999 - wersja polska