PN-ISO/IEC 10731:1996 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Podstawowy model odniesienia -- Konwencje definiowania usług OSI

Zakres

Ustalono definicje terminów i konwencji, określając usługi OSI w zakresie podstawowego modelu odniesienia dla współdziałania systemów otwartych. Określono zastosowanie tych terminów i konwencji w normach, definiując usługi OSI w ramach Warstwy Aplikacyjnej podstawowego modelu odniesienia OS oraz definiujących N-usługi dla warstw 1 do 6 podstawowego modelu odniesienia OSI. Norma zawiera sześć załączników informacyjnych: Zał. A - Konwencje nazywania elementarnych interakcji usługowych OSI. Zał. B - Konwencje opisu parametrów. Zał. C - Współzależności czasowe między elementarnymi interakcjami usługowymi OSI w różnych obrazach lokalnych OSI. Zał. D - Alternatywne i dodatkowe diagramy sekwencji czsowych w komunikacji dwustronnej. Zał. E - Przykłady stosowania definicji usługi OSI. Zał. F - Definicja usługi Abrakadabra

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 10731:1996 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Podstawowy model odniesienia -- Konwencje definiowania usług OSI
Data publikacji 24-10-1996
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 10731:1994 [IDT]
ICS 01.040.35, 35.100.01