PN-ISO 9362:2018-02 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Bankowość -- Bankowe komunikaty telekomunikacyjne -- Kod identyfikujący instytucję (BIC)

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono elementy i strukturę uniwersalnego kodu identyfikującego, tj. kodu identyfikującego instytucję (BIC), dla instytucji finansowych i niefinansowych, dla których taki międzynarodowy identyfikator jest wymagany, aby ułatwić zautomatyzowane przetwarzanie informacji na potrzeby usług finansowych.
BIC jest używany do adresowania komunikatów, trasowania transakcji biznesowych i identyfikacji instytucji.
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie w odniesieniu do organizacji i nie obejmuje osób fizycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9362:2018-02 - wersja polska
Tytuł Bankowość -- Bankowe komunikaty telekomunikacyjne -- Kod identyfikujący instytucję (BIC)
Data publikacji 05-02-2018
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 271, Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Wprowadza ISO 9362:2014 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9362:2012 - wersja polska
ICS 03.060