PN-ISO 9103:1994 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Pojazdy drogowe -- Silniki o zapłonie samoczynnym -- Obsady rozpylacza wkręcane, typ 23

Zakres

Ustalono wymiary niezbędne przy montażu obsad rozpylacza w silnikach o zapłonie samoczynnym. Umiejscowienie kroćców doprowadzającego i odprowadzającego paliwo nie jest określone, ponieważ ulega częstym zmianom w zależności od zastosowania. Rysunki przedstawiają kształt i podają odpowiednie wymiary obsad. Zalecane długości trzonów podano w tabl. 2

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 9103:1994 - wersja polska
Tytuł Pojazdy drogowe -- Silniki o zapłonie samoczynnym -- Obsady rozpylacza wkręcane, typ 23
Data publikacji 23-12-1994
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza ISO 9103:1987 [IDT]
ICS 43.060.40