PN-ISO 9019:2003 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Papiery wartościowe -- Numerowanie certyfikatów

Zakres

Określono zasady numerowania certyfikatów papierów wartościowych, mające zastosowanie do wszystkich typów papierów wartościowych, niezależnie od emitenta lub kraju emisji

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 9019:2003 - wersja polska
Tytuł Papiery wartościowe -- Numerowanie certyfikatów
Data publikacji 30-04-2003
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 271, Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
Wprowadza ISO 9019:1995 [IDT]
ICS 03.060