PN-ISO 8760:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Powietrze na stanowiskach pracy -- Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla -- Metoda z zastosowaniem wykrywaczy rurkowych o krótkim czasie pobierania próbki z bezpośrednim odczytem

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa precyzuje metodę do oznaczania stężenia masowego tlenku węgla obecnego w powietrzu na stanowiskach pracy (lub w miejscach pracy) w stężeniach większych niż 10 mg/m^ przy zastosowaniu wykrywaczy rurkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8760:1993 - wersja polska
Tytuł Powietrze na stanowiskach pracy -- Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla -- Metoda z zastosowaniem wykrywaczy rurkowych o krótkim czasie pobierania próbki z bezpośrednim odczytem
Data publikacji 31-12-1993
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Wprowadza ISO 8760:1990 [IDT]
ICS 13.040.30