PN-ISO 7990:1994 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Analiza chemiczna rud manganu i koncentratów -- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza metodą miareczkową po redukcji i metodą spektrofotometryczną z kwasem sulfosalicylowym

Zakres

Zalecono stosowanie metody A dla surowców z całkowitą zawartością żelaza od 1 do 25 procent (m/m), metody B dla surowców z całkowitą zawartością żelaza od 0,2 do 2 procent (m/m). ISO 7990 należy stosować w powiązaniu z ISO 4297. Określono zasady metod, reakcje (tylko w metodzie A), odczynniki, aparaturę próbki i sposób ich pobierania, wykonanie oznaczania i sposób obliczania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7990:1994 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna rud manganu i koncentratów -- Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza metodą miareczkową po redukcji i metodą spektrofotometryczną z kwasem sulfosalicylowym
Data publikacji 25-10-1994
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 7990:1985 [IDT]
Zastępuje PN-H-04097:1983 - wersja polska
ICS 73.060.20