PN-ISO 7934:1999/A1:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki -- Metoda toronowa z nadtlenkiem wodoru i chloranem(VII) baru

Zakres

Zmieniono warunki pomiaru tak, aby nie występowały różnice wyników pomiaru stężenia masowego dwutlenku siarki metodą PN-ISO 7934:1999 względem metody PN-ISO 7935:2000 oraz innych znormalizowanych metod. W podrozdziałach 4.4 i 6.7 wodorotlenek sodu zastąpiono wodorotlenkiem potasu. Na rysunku 1 zamieniono również szlify: zewnętrzny i wewnętrzny

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7934:1999/A1:2001 - wersja polska
Tytuł Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki -- Metoda toronowa z nadtlenkiem wodoru i chloranem(VII) baru
Data publikacji 02-02-2001
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza ISO 7934:1989/Amd 1:1998 [IDT]
ICS 13.040.40