PN-ISO 7727:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Złącza w budynku -- Zasady łączenia komponentów budowlanych -- Kompensacja odchyłek wymiarowych w trakcie budowania

Zakres

Jest jedną z serii norm dotyczących ogólnych zasad i reguł odnoszących się do połączeń elementów budowlanych. Ustalono system klasyfikacji złącz w budynku, biorąc pod uwagę zdolność złączy do kompensacji odchyłek wymiarowych w trakcie budowania. Przykłady typów złączy podano w załączniku

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 7727:1999 - wersja polska
Tytuł Złącza w budynku -- Zasady łączenia komponentów budowlanych -- Kompensacja odchyłek wymiarowych w trakcie budowania
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 7727:1984 [IDT]
ICS 91.200