PN-ISO 6707-2:2000 - wersja polska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach

Zakres

Zdefiniowano 179 terminów, według ośmiu następujących kategorii: terminy ogólne, dane wyjściowe, wstępne fazy projektowania, umowy, finansowanie, wznoszenie obiektów budowlanych, użytkowanie obiektu, osoby uczestniczące w procesie budowlanym. Podano terminy w języku angielskim i francuskim

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6707-2:2000 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Terminologia -- Terminy stosowane w umowach
Data publikacji 25-04-2000
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6707-2:1993 [IDT]
ICS 01.040.91, 91.010.20