PN-ISO 6430:1995 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem nierozłącznym, średnice od 32 mm do 250 mm -- Wymiary montażowe

Zakres

Określono serie metryczne wymiarów montażowych (wymiarów głównych, skoków nominalnych i odchyłek wymiarów, wielkości średnic, odmian mocowania, charakterystyk tłoka i tłoczyska), które są wymagane dla uzyskania zamienności siłowników pneumatycznych powszechnego stosowania, na maksymalne ciśnienie pracy do 1000 kPa (10 bar). Omówiono zastosowanie elementów mocujących nierozłącznych do siłowników pneumatycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6430:1995 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem nierozłącznym, średnice od 32 mm do 250 mm -- Wymiary montażowe
Data publikacji 28-11-1995
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 208, Napędów i Sterowań Pneumatycznych
Wprowadza ISO 6430:1992 [IDT]
Zastępuje PN-M-73772:1986 - wersja polska
ICS 23.100.20