PN-ISO 5500:1999 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Śruta nasion oleistych -- Pobieranie próbek

Zakres

Podano metody pobierania próbek ze śruty nasion oleistych w różnych formach jej występowania. Określono wielkość partii oraz liczbę próbek, a także miejsca pobierania próbek z różnych środków transportu. Podano rodzaje próbek i definicje próbki pierwotnej, próbki ogólnej, próbki zredukowanej, próbki laboratoryjnej, zasady ogólne pobierania próbek oraz stosowaną aparaturę. Przykłady przyrządów do pobierania próbek podano w załączniku. Podano sposób pakowania i etykietowania próbek oraz informacje konieczne do identyfikacji próbki i partii śruty nasion oleistych. W załącznikach podano plan pobierania próbek z dużych partii oraz ze śruty zawierającej niepożądane substancje, jak mykotoksyny i nasiona trujące

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5500:1999 - wersja polska
Tytuł Śruta nasion oleistych -- Pobieranie próbek
Data publikacji 07-01-1999
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza ISO 5500:1986 [IDT]
ICS 67.200.20