PN-ISO 5160-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 441-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Meble chłodnicze -- Wymagania techniczne -- Wymagania ogólne

Zakres

Zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu mebli chłodniczych dla handlu i gastronomii. Określono ogólne wymagania techniczne dotyczące konstrukcji i wykonania. Sprecyzowano wymagania dotyczące materiałów, izolacji cieplnej oraz instalacji ziębniczej, występujących w tego typu meblach. Ustalono zakres badań oraz zakres danych deklarowanych przez wytwórcę na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji mebla

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5160-1:1997 - wersja polska
Tytuł Meble chłodnicze -- Wymagania techniczne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 11-12-1997
Data wycofania 07-07-1999
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza ISO 5160-1:1979 [IDT]
Zastępuje PN-A-55650:1988 - wersja polska
ICS 97.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 441-2:1999 - wersja polska