PN-ISO 4412-2:2000 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Metody badań do wyznaczania poziomów hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu -- Silniki

Zakres

Ustalono metodę badań określającą sposób postępowania na podstawie ISO 2204. Normą objęto wszystkie rodzaje silników hydraulicznych. Wytyczne stosowania podano w załączniku C. Podano definicje następujących terminów: pole akustyczne swobodne, pole akustyczne swobodne nad płaszczyzną odbijającą dźwięk, pole akustyczne pogłosowe, komora bezechowa, średnia kwadratowa ciśnienia akustycznego, średnia wartość poziomu ciśnienia akustycznego, poziom mocy akustycznej, objętość badanego źródła dźwięku

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4412-2:2000 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Metody badań do wyznaczania poziomów hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu -- Silniki
Data publikacji 04-10-2000
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 4412-2:1991 [IDT]
Zastępuje PN-M-73301:1988 - wersja polska
ICS 17.140.20, 23.100.10