PN-ISO 4412-1:1994 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Metody badań do wyznaczania poziomów hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu -- Arkusz 1: Pompy

Zakres

Ustalono metodę badań określającą sposób postępowania na podstawie ISO 2204 dotycząca wszystkich rodzajów pomp hydraulicznych. Wytyczne stosowania normy podano w Załączniku(informacyjnym) C

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4412-1:1994 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Metody badań do wyznaczania poziomów hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu -- Arkusz 1: Pompy
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 4412-1:1991 [IDT]
Zastępuje PN-M-73301:1988 - wersja polska
ICS 17.140.20, 23.100.10