PN-ISO 3322:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Cylindry (siłowniki) -- Ciśnienia nominalne

Zakres

Ustalono wybór ciśnień nominalnych wyrażonych w barach od 6.3 do 400 bar (od 0,63 do 40 MPa) włącznie. Ciśnienie nominalne, jeżeli nie podano bliższego określenia, należy rozumieć jako nadciśnienie (tj. ciśnienie większe od ciśnienia atmosferycznego). Podano definicję ciśnienia nominalnego

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3322:1998 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Cylindry (siłowniki) -- Ciśnienia nominalne
Data publikacji 12-11-1998
Data wycofania 19-09-2014
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 3322:1985 [EQV]
Zastępuje PN-M-73203:1979 - wersja polska
ICS 23.100.20